Bestyrelsen

Formand Hans Henrik Henriksen
E-mail kn@kino-nibe.dk
Mobil:25202100

Overordnet ansvarlig for daglig ledelse

Næstformand Lene Poulsen
E-mail lp@kino-nibe.dk
Mobil: 61759564

Kasserer Flemming Poulsen
E-mail FTP@kino-nibe.dk
Mobil: 23119627

Chef operatør, Økonomi og bogføring, Indkøb
Webside administrator, Kontaktperson udlån af lokaler

Sekretær Sebastian Poulsen
E-mail ssp@kino-nibe.dk
Mobil: 28308258

Bestyrelses medlem Jan Hjermittslev
E-mail 
Mobil: 40875746

Suppleant Mathias Bisgaard
E-mail 
Mobil: 51523183

Suppleant Pia Madsen
E-mail booking@kino-nibe.dk
Mobil: 28519294

Ansvarlig for film booking / billetsystem / vagtplan