Bliv Medlem

 

Hvad er Kino Nibe

Foreningen Kino Nibe er en forening, hvis primære formål det er at drive og videreudvikle biografen i Nibe. Støtten fra foreningens medlemmer er af stor betydning, både som et økonomisk fundament, men også for at signalere en bred opbakning til vores lokale biograf.

Foreningen har over 150 medlemmer. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for biografen. Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

 

Hvad får du som medlem?

Som medlem er du først og fremmest med til at støtte biografen via dit kontingent. Engang imellem laver Kino Nibe nogle tilbud enten på film eller foredrag

Mange personer yder et stort frivilligt arbejde i Kino Nibe, bl.a. som filmoperatør eller i caféen. Hvis det er noget for dig hører vi selvfølgelig gerne fra dig. Som "aktiv" er du ikke forpligtet til at yde en bestemt indsats, men kan hjælpe til efter lyst og evne.

 

Indmeldelse

Indmeldelse kan ske på denne side ved at udfylde formularen her på siden. Når du/I har tegnet et medlemsskab vil I modtage en E-mail med
betalingsoplysninger.

Et personligt medlemskab koster kr. 150.

En anden mulighed er at tegne et familiemedlemskab, der dækker alle personer i husstanden. Et familiemedlemskab koster kr. 200.

En tredje mulighed - for foreninger og virksomheder - er at tegne et erhvervsmedlemskab. Årskontingentet er i dette tilfælde kr. 600.

Et medlemskab gælder for et år af gangen.

Tryk her for at komme vidre til tilmelding